Agenda 2019

Projets

 • Journées de l’Aluminium EPF: 9 mai 2019
 • Presse-Release: avril 2019
 • Symposium / Alu-Kongress: 23 mai 2019
 • Journées de l’Aluminium FHNW: 12 juin 2019
 • Newsletter 1/2019: juin 2019
 • Newsletter 2/2019: décembre 2019

Séminaires (Académie de l’alu)

 • Herstellung und Giessen: 20 aout 2019
 • Umformen und Bearbeiten: 21 aout 2019
 • Oberflächenbehandlung: 22 aout 2019
 • Einführung in die Metallkunde I: 17 septembre 2019
 • Einführung in die Metallkunde II: 18 septembre 2019

ALU AKADEMIE»

Assemblée Générale

AG: 23 mai 2019